Kroužky s Bárou od 29. září

18. 8. 2021

foto

V září opět startují kroužky s Bárou pro nejmenší. 
Na lekcích se děti naučí nejen pohybu na trampolínách a základním akrobatickým dovednostem, ale hlavně se naučí vnímat a používat vlastní tělo. 
Cílem je zdokonalit lokomoční a manipulační schopnosti dětí, propojit je a využívat. Získat všestranné základy pro různá sportovní odvětví, jako je lezení, gymnastika, parkour, ale také sportovní hry a další. To vše zábavnou a hravou formou, při které v dětech vzbuzujeme a podporujeme kladný vztah ke sportu.

Kroužky jsou vhodné pro děti ve věku 3-5 let.
Své děti můžete na kroužky registrovat zde: www.jumpjumpjump.cz/cs/krouzky.html