jumpcc

Křoužky s Bárou startují v září!

23. 8. 2020

foto

V září opět startují kroužky s Bárou pro nejmenší!

Na lekcích se děti naučí né jen pohybu na trampolínách a základním akrobatickým dovednostem, ale hlavně se naučí vnímat a používat vlastní tělo. Cílem je zdokonalit lokomoční a manipulační schopnosti dětí, propojit je a využívat. Získat všestranné základy pro různá sportovní odvětví, jako je lezení, gymnastika, parkour, ale také sportovní hry a další. To vše zábavnou a hravou formou, při které v dětech vzbuzujeme a podporujeme kladný vztah ke sportu.

Kroužky jsou vhodné pro děti ve věku 3-5 let!
Více info najdete na našem webu v sekci nabízíme